top of page

"MIZA III"

Tehnične lastnosti lesa razlagajo priročniki. Tehnologijo spojev lahko spoznavamo z raziskovanjem zgodovine. Velikost določi arhitekt. Oblika pa je težko oprijemljiva. 

 

Osnovna konstrukcija je določena glede na potrebe in možnosti prostora, za katerega je miza načrtovana. Tudi osnovna oblika izhaja iz tega. Konstrukcijski detajli sledijo fizikalni logiki materiala in statike. Oblika pa je nekaj, kar naredi roka in ne svinčnik. To je nekaj, kar spremlja mojstra pri vseh fazah izdelave in vključuje tudi komponento časa. Vizija, ki zori med pregledovanjem in pripravo desk, oblanjem, žaganjem, izdelovanjem spojev in sestavljanjem. Kako se elementi harmonično in smiselno povežejo med seboj, je nekaj, kar pride samo od sebe, če se povežejo pravi ljudje, v pravem času in s pravo voljo.

Oblikovalec: Luka Fabjan, Urša Križman

Leto izvedbe: 2019

Fotografije: Studio Aino

Izdelava: Mizarstvo Jerančič

bottom of page