top of page

PONUDBA

ARHITEKTURNO SVETOVANJE 

Hitro in intenzivno reševanje izzivov v arhitekturi in interierju.

Svetovanje poteka na lokaciji in traja okvirno 3 ure, maksimalno 4. Vrednost enkratnega svetovanja je odvisno od zahtevnosti in obsega (od 400 EUR do 700 EUR)

V primeru nadaljnjega sodelovanja se vrednost svetovanja odšteje od vrednosti projekta.

Primeri svetovanja: Pomoč pri zasnovi notranje opreme in interierja, pri prenovi stanovanja ali hiše (nove tlorisne ureditve, predlogi izbora materialov, barv ipd.), pri snovanju prizidav ali novogradenj, pri odločitvi ob nakupih nepremičnin ipd.

OBLIKOVANJE ARHITEKTURE 

Idejni projekt arhitekture vključuje zasnovo ureditve tlorisa in predstavitev ideje. Cilj je celostno pregledati obstoječe stanje in vezano na želje in možnosti zasnovati nov koncept funkcioniranja in uporabe. Predstavitev projekta se predstavi s tlorisnim izrisom, prerezi, maketo ali 3D pogledi.

OBLIKOVANJE INTERIERJA

Idejni projekt interierja vključuje zasnovo in predstavitev zamišljenega ambienta. Idejna zasnova interierja se ukvarja z materialno, barvno in volumensko kompozicijo prostora. V načrtu se pripravi tudi idejni izbor opreme in pohištva (svetila, tepihi, stoli, naslanjači, kuhinja, omare itd.). Predstavitev projekta se predstavi tudi s pomočjo 3D pogledov, fotomontaže in/ali makete.

NAČRTI ZA IZVAJALCE

V načrtu za izvajalce se definira vse materiale in njihovo obdelavo, ter vse potrebne detajle vezane na gradbeno-obrtniška dela (predelne stene, pozicije svetil, vtičnic in stikal, pozicije vodovodne inštalacije, obdelava tal, stropa, sten ipd.)  in opremo (mizarska dela, steklarska dela, tapetniška dela, kovinarska dela ipd.)

KOORDNIACIJA GRADNJE

Koordinacija izvedbe je mišljena kot celostni nadzor nad prenovo. Zajema terminiski in finančni načrt, usklajevanje izvajalcev oz. projektantov, sproti obiski gradbišča, reševanju eventuelnih naknadnih zapletov in na koncu kot neodvisni strokovni nadzor izvedbe. 

bottom of page