top of page

STUDIO

Aino_foto-109_edited.jpg

Vezano na filozofijo o arhitekturi je prvotno ime nastalo iz “Arhitektura IN Obrt”. Obrt je namreč poglavje, ki predstavlja velik del razvoja studia. Sprva je to potekalo v obliki obsežne študije posameznih specifičnih obrti, kot so mizarstvo, kamnoseštvo, lončarstvo, kovaštvo itd. Študija je vključevala srečanja z obrtniki v njihovih delavnicah, ogromno vprašanj, včasih rokovanje z orodji in materiali v obliki organiziranih delavnic. Kasneje se je nadaljevala tudi v naših prostorih. Nakup nekaj orodja in opreme, najem delavniškega prostora in nabiranje odpadnih kosov različnih materialov je omogočilo poglobljeno srečanje s posameznim naravnim materialom in tehniko obdelave. 

 

Rezultat študije (ki sicer še vedno poteka) se morda ne vrednoti toliko po količini pridobljenega znanja, kot po spoznavanju širine tega področja, po vseh navezanih stikih z mojstri in predvsem po pridobljenem odnosu do narave in naravnih materialov. 

 

Ime studia pa izhaja iz še enega ozadja, ki predstavlja močan vpliv na načrtovanje. Aino Aalto je bila žena močno poznanega Alvarja Aalta, finskega arhitekta in oblikovalca, ki je v času delovanja napravil velik korak v razvoju arhitekture. Aino je oseba, o kateri se ne govori veliko in tudi ni veliko napisanega. Sama je bila oblikovalka in je skupaj z Alvarjem ustanovila podjetje Artek, v sklopu katerega je snovala in izdelovala lastne oblikovalske predmete – pohištvo, tkanine, namizne produkte itd. Poleg tega pa je iz življenjepisa Aino in Alvarja moč razbrati, da ji je s pristopom k arhitekturi uspelo po eni strani ohranjati družinsko vez in toplino, po drugi strani pa je predstavljala močno inspiracijo Alvarju in je bila posredno vpletena v snovanje marsikatere njegove mojstrovine.  

 

To so vrednote, ki tudi v današnjem instantnem, hitrem, potrošniškem in stresnem svetu niso tako enostavno dosegljive. Naša želja in ideja je, da te vrednote uporabljamo in plemenitimo tako v sklopu arhitekture kot tudi na osebni ravni. 

Urša Križman, M.I.A.

Luka Fabjan, M.I.A.

Aino_foto-138.jpg
bottom of page