top of page

''NOVA HIŠA''

Pojma tipska hiša in prizidava imata v arhitekturni stroki negativen prizvok. Predvsem je problematično z vidika odnosa do okolja, ki ga ima takšna arhitektura – velikost stavbe, oblika gabarita, členjenost, orientacija itd. Bi obstajal način, da bi prizidava lahko ne bila le prizidava, pač pa bi reševala problematičen odnos do okolice? Lahko z eno potezo vpnemo stavbo v vaško tkivo in jo z njim kontekstualno povežemo?

 

Sodobna podoba lesenega “ganka” (balkon, ki poteka vzdolž hiše in omogoča dostop do zgornjega nadstropja z zunanje strani) je element, ki se poskuša znebiti oznak prizidek in tipska hiša. Podoba, ki jo ustvari, je nova sodobna hiša, ki z ohranjanjem spomina na tradicionalno arhitekturo in z elegantno vpetostjo v teren daje občutek, da je to hiša, ki je na tem mestu že od nekdaj.

 

Projektanti: Urša Križman, Luka Fabjan

Leto izvedbe: 2018

Investitor: Zasebni

Fotografije: Studio Aino

bottom of page